Skip to main content

Industribelysning är den typ av lampor som klarar av lite tuffare tag och inte är lika känsliga för damm och väta. Oftast har de IP65-klassning, vilket betyder att de är helt täta mot damm likväl som vatten som sprutas direkt på lamparmaturen.

Det ställs höga krav på armaturer som ska användas i industrisammanhang. Förutom bra skydd mot damm och väta är även en hög driftsäkerhet viktig, detta då lamporna ofta är monterade på svårtillgängliga ställen, högt hängande från taket i industrilokaler eller uppsatta högt upp på en fasadvägg. Att byta ut belysning som krånglar blir ett tidsödande projekt som kräver stegar, eller i värsta fall skylifts.

För att minimera antalet byten av lampor är en lång livslängd av dioden av högsta vikt. Här kommer LED-diodernas fördelar återigen i fokus, med en över 40 gånger längre brinntid än konventionella glödlampor, och 5 gånger längre än lågenergilampor.  Detta gör LED-teknologin till det i särklass bästa alternativet för dig som letar efter en pålitlig ljuskälla att använda i din industrilokal, eller utanför ditt industriområde.

I stora lokaler krävs naturligtvis kraftig belysning och ofta stora kvantiteter av lampor för att generera en effektiv arbetsmiljö. Är belysningen undermålig ökar risken för arbetsplatsolyckor, och i lagerlokaler med trucktrafik kan konsekvenserna av en otillräcklig belysning bli katastrofala.

LED-belysningen kostar lite mer än vanliga lampor i grundinvestering, men detta har du snart tjänat in genom den minskade energiåtgången. LED-lampor drar nämligen bara en bråkdel så mycket el som andra lampor, vilket så klart även kommer att synas på elräkningen.

Även om ordet ”industribelysning” skvallrar om dess huvudsakliga användningsområde är inte industrier de ända som kan ha nytta av våra produkter. Även idrottsanläggningar såsom arenor, gymnastiksalar och elljusspår kan göra stora kostnadsbesparingar till att uppgradera sina armaturer till framtidens ljuskälla.

SE VÅR

INDUSTRIBELYSNING

INDUSTRIBELYSNING