Skip to main content

På kontoret ska det gå att arbeta fokuserat och kreativt, vilket kräver en bra belysning. Det är inte bara viktigt, utan absolut nödvändigt att ha en miljö utan störande och felaktigt installerade ljuskällor. Vi har tagit fram en lista med 5 enkla tips som hjälper dig komma närmare den perfekta ljusmiljön.

1. Ta bort flimmrande ljus

Om du någonsin har varit i ett rum med en flimmrande lampa, vilket du förmodligen har, vet du hur irreterande och distraherande det kan vara. Genom att byta ut konventionella glödlampor och lysrör till LED-ljuskällor eliminerar du alla chanser till flimmrande belysning, då LED-lampor är konstruerade på ett sätt som gör att de inte kan flimmra.

2. Ta bort surrande lampor

Precis som med flimmrande lampor så kan ett surrande bakgrundsljud vara minst lika irriterande, och distrahera dig från ditt dagliga arbete. Även detta problem åtgärdas kan åtgärdas genom att byta till LED-lampor.

3. Installera dimmers

Möjlighet att kunna justera ljusstyrkan till den perfekta är en bra lösning för dig som vill kunna anpassa din miljö efter det du arbetar med. Olika arbetsuppgifter kräver olika belysning – det kan till exempel vara lämpligt att ha lite mer dämpad belysning vid brainstorming och starkare belysning när solen börjar skymma och du och dina medarbetare börjar bli lite trötta.

4. Förhindra trötthet med rätt belsyning

Precis som vi nämnde kort ovan spelar ljussättningen en enorm roll för vår inbyggda klocka. I ett land som Sverige med få soltimmar under vinterhalvåret blir detta extra påtagligt. Det kan även vara en god idé att återspegla den naturliga ljustempraturen utomhus (runt 6000 k) även inomhus. Vår ledbelysning finns med flera olika alternativ för ljustempratur, så du kan hitta din favorit.

5. Släpp in solen

Naturligt ljus är bevisat öka produktiviteten på en arbetsplats, så släpp in så mycket solljus du kan. Förutom att öka välbefinnandet hos dig själv och dina medarbetare hjälper du även till att minska energiåtgången för ditt kontor, då färre eldrivna ljusskällor behöver användas.

SE VÅRA BELYSNINGSPRODUKTER

FÖR KONTOR

KONTORSBELYSNING